Vi bygger kjøkken og toaletter
Endeleg nytt kjøkken!
Endeleg kan kokkene våre laga mat på nytt kjøkken. I fleire år har dei laga mat til 150 personar på eit lite rom utan innlagt vatn. Nå har vi fått eit flott kjøkken. Vi takkar gjevarane våre og spesielt barna ved Finnøy sentralskule som har vore med å skaffa penger til bygningen. Tusen takk!

Kjøkkenet er ein hugnad å arbeide på for dei 3 kokkene våre! Både hygiene og oppbevaring av mat er lettare no når det er gode vaskemulegheiter og eit stort godt kjøleskåp. Glatte flater gjer det lett å halde reint. Og så er det så lyst og fint!


Men uansett så er det dei menneskelege ressursane som er dei viktigaste! Og dei trur vi at vi er heldige med! Olga er framleis ei om sorgsfull ekstra-mor for alle borna i prosjektet
 Carolina er den pedagogiske leiaren som ser kvart enkelt barn og er særleg til hjelp for dei som treng litt extra.  I tillegg har vi 6 andre ungdomar som hjelper til jamt med lekser og andre gjeremål som er nødvendige for å få det heile til å gå i hop.
Prima, Eusebia og Benedikta i sving på nytt kjøkken